Техни Величества Сирената

ЕВРОПЕЙСКО МЛЕЧНО НАСЛЕДСТВО

От земята отвъд планините благородници идват на твоята маса. Във вените им тече чисто мляко и душата им е стара като самата земя. От хилядолетия те властват над вкуса на всички стари и млади, бедни и богати, и царуването им е щастливо, вкусно, пълно с енергия и блаженство за всеки, който някога вкуси от величието на истинските български сирена.
...
Европейското Млечно Наследство е тригодишна програма, насочена към подобряване на имиджа и повишаване на търсенето на европейските млечни продукти и потреблението им в Германия и Испания. Целите на програмата се постигат чрез комбинация от таргетирани информационни и рекламни дейности: електронни и печатни медии, участия в изложения, действия за връзки с обществеността, дегустации и продуктови презентации. Концепцията на кампанията Техни Величества Сирената е да представи и популяризира оригиналните български имена Сирене и Кашкавал, за да ги разграничи от всички останали сред многообразието на европейските сирена.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
  •   КЛИЕНТ: Економотехники (Гърция) / Българска асоциация на млекопреработавателите
  •   ПЕРИОД: 2011-2014
  •   МЕДИА: разни
  •   ©giovanny, ©radostin, ©vess